Tiếng đâu gió thổi ù ù
Nghe qua như lẫn tiếng xa thồi về
Càng gần tiếng gió càng to
Chỗ kia cũng thấy, chỗ này cũng nghe
Cây này cho tới cây kia
Liên miên gió thổi chuyển đi lại về
Tiếng to nghe lẫn nơi xa
Trở thành tiếng gió lúc xa lúc gần.


Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013