Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1488)
Đăng ngày 29/03/2016 13:34, số lượt xem: 239

Trăm năm đã ước một lời
Mù xa mấy nẻo tình ơi, vẫn đầy
Nhớ người vơ gió góp mây
Kết nên thơ nhạc cho dày yêu thương.

Nhé em, dẫu cách ngàn trùng
Hẹn thề vẫn giữ, hương nồng mãi ươm
Ru tình gởi vọng suối nguồn
Chở sang bên ấy kín đong ru tình…