Rót đi em, cho say giấc Nghê thường
Cho ngất ngưởng quên tình đời đen bạc
Sự nghiệp, công danh, cuối cùng mục nát
Nhớ làm gì cho bẩn cả hồn thơ...

Đời chỉ còn một chút vọng tình mơ
Xin cất giữ trong vành tim kỷ niệm
Một mai lỡ ta không còn quyến luyến
Đỡ xót lòng khi nghĩ đến chiều nao...

Rượu - em - ta, chung ánh mơ đào
Rong chơi ngút ngàn giữa cõi trời phiêu lãng
Có biển rộng, non cao, tình lãng đãng
Say men lòng, uống cạn, ngọt mềm môi...

Em và ta, thi tửu, khúc giao lời
Ngất ngưởng bờ say, cháy hồn cảm nhớ
Rượu giữ đừng vơi, tình đầy rạng rỡ
Ta say rồi, say giấc mộng trùng khơi...