Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1493)
Đăng ngày 27/08/2016 01:50, số lượt xem: 212

Nhung nhớ ơ hờ, thương nhớ ai
Năm canh thức đủ suốt đêm dài
Mong em mắt biếc thùa yêu lại
Để dậy hương lòng cảnh liêu trai.

Thương nhớ ơ hờ, nhung nhớ ai
Ngày qua ngày lại phú thơ cài
Lên tóc người mơ ngào ngạt ấy
Muối gừng sum hiệp trọn ngày mai.

Thương nhớ ơ hờ, nhung nhớ ai
Ngàn mơ vạn ước mộng lâu dài
Mùa cau đã chín, trầu đang dậy
Em có mộng thường ghé chung vai

Nhung nhớ ơ hờ, thương nhớ ai
Thì xin chạm khẽ gót êm hài
Vườn yêu đã mọng, tình đơm trái
Hãy mở tim nồng một chữ: -Khai