Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Phật (2)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 18/12/2017 10:50, số lượt xem: 75

Kính mừng Phật đản đã về đây
Trải chốn trần gian ấm áp đầy
Nhớ thuở cung vàng không chút luyến
Rồi khi thê tử chẳng hề lai
Anoma vượt bao điều tục
Tất Đạt Đa nên một bậc thầy
Nhân quả luân hồi răn cõi thế
Giúp ai lầm lạc thoát cơ đày

Giúp ai lầm lạc thoát cơ đày
Bốn bể tụng xưng ngọc quý thầy
Tứ điệu đế môn luôn hạnh ngộ
Ba la mật điển mãi trùng lai
Khuyên người đúng đắn ơn nên phóng
Nhủ kẻ trật sai hoạ rải đầy
Cõi tạm bừng vui ngày hội lễ
Kính mừng Phật đản đã về đây

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm