15.00
1 người thích
Từ khoá: Tình (1493)
Đăng ngày 20/03/2018 11:14, số lượt xem: 104

Tháng yêu nũng nịu bao lời
Gởi thương trao nhớ, gọi mời mọc si
Âp e duyên mối xuân thì
Trầu thương têm sẵn, ái vi vút nồng.

Tháng yêu muối mặn trầu không
Liếc tình một thuở mà mong mỏi hoài
Lung linh một sợi tơ cài
Cột hai tim lại giữa mai mối nào.

Tháng yêu đượm ngát thanh tao
Để con én nhỏ dậy giao cảm lời
Tình chung hẹn ước một đời
Thì ngàn năm sẽ vẫn chơi vơi hoài.

Tháng yêu kỷ niệm sắn khoai
Lời tình mở ngỏ khiến thoai thoải về
Lửa tình dậy ngút niềm mê
Tình tang ân ái thoả kề cần nhau...