Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1493)
Đăng ngày 07/04/2016 12:14, số lượt xem: 203

Đồng tê hiu quạnh tái tê đồng
Trông ngoái đâu nào vọng ngoái trông
Phím rã ê chề tan rã phím
Đông sầu lờ lặng não sầu đông
Nghĩa rơi xa xót tàn rơi nghĩa
Hồng nhạt ngù ngơ nhẽo nhạt hồng
Lỡ khúc tim hồng ca khúc lỡ
Không tình lạnh buốt ái tình không

Không nguyền quặn tủi thệ nguyền không
Hồng vợi mù tăm ngút vợi hồng
Gió bạt xuân thì lang bạt gió
Đông hờn nhật nguyệt dỗi hờn đông
Ước mơ ái đượm nào mơ ước
Trông đợi trâm vàng mỏi đợi trông
Huyễn ảo duyên tình hư ảo huyễn
Đồng như hoang bãi lạnh như đồng

Ô thước kiều - Thuận nghịch vận