Em trồng cây liễu trước sân
Để buộc ngựa khi mỗi lần, anh đến
Nhưng cũng để khi anh đi, mỗi bận
Tước cành liễu làm roi, anh thúc ngựa đường xa
Mỗi cành liễu biến thành roi, cứ thế
Em cũng muốn làm roi thúc ngựa theo anh
Và còn lại tất cả cành liễu sót
Buộc giận hờn em gửi đến hàng năm


Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)