Trên thế gian này có chăng thoả mãn?
Trong đời người có thoả mãn thật không?
Vâng, nếu có, tôi là người thoả mãn!

Trên thế gian thoả mãn là có thật
Nhưng chỉ là trước mặt mà thôi
Khoảng cách xa chỉ một cánh tay người
Còn tốc lực như bước chân ta phía trước
Thoả mãn là điều muốn nắm bắt không nắm được, muốn bỏ đi, vứt bỏ sao đành
Khi ta nắm bắt được sự thoả mãn thì đó lại là điều bất mãn
Sự thoả mãn ta cần hãy còn trước mắt ta

Thoả mãn không là điều sở hữu của thánh nhân hay người dốt nát
Thoả mãn chỉ là điều mong ước của kẻ yếu mà thôi
Sự thoả mãn bao giờ cũng song hành cùng cuộc sống
Thà quay gót chân mình
mà bước qua chiếc bóng thoả mãn còn hơn

A,a, tôi đã có rồi thoả mãn
Khi giấc mơ như hơi nước lờ mờ, ảo tưởng như sợi tơ vàng, bọc lấy cánh đồng hoa có người yêu tôi ở đó
Đó là khi tôi đã thoả mãn mà thôi


Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)