Thư anh đến, em ngừng cuốc trồng hoa
Nét chữ thân quen, dễ hiểu, thư dài
Là thư anh, dù ngắn thôi, cũng chứa đầy mong nhớ

Thư anh đến, em ngừng mũi kim sợi chỉ
Anh chỉ hỏi về em, mà chẳng nói về anh
Là thư anh, xin đừng hỏi về em
hãy hẹn ngày anh đến

Thư anh đến, em ngừng tay sắc thuốc
Địa chỉ phong thư, anh đang ở quân hạm nước ngoài
Là thư anh, dù ở quân hạm tha phương
Em vẫn biết, anh đang cùng phong thư rời quân hạm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)