Nếu đó là em, nếu em yêu anh
Sao đêm đêm đến ngoài cửa chỉ để lại tiếng bước chân đi, không một lần quay lại
Đó mà là tình yêu chăng?
Thế nhưng chưa một lần anh để lại ngoài cửa nhà em dù chỉ một dấu chân
Phải chăng tình yêu chỉ có nơi em?

Nếu không có tiếng bước chân thì giấc mơ chẳng vỡ
Giấc mơ tìm em bay tận mấy tầng mây!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)