Người đời đều yêu tự do
Còn anh thích phục tùng
Không phải anh không biết tự do
nhưng chỉ muốn phục tùng em thôi
Muốn phục tùng
một sự phục tùng ngọt ngào hơn cả tự do đẹp đẽ
Đó là hạnh phúc riêng anh
Nếu em bảo anh hãy phục tùng người khác
thì đó là điều duy nhất anh không thể phục tùng em
Vì lẽ giản đơn khi anh muốn phục tùng người khác
thì đâu còn phục tùng em được nữa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)