Người yêu tôi gặp đầu tiên, là ai, sẽ vào lúc nào
Người yêu tôi ly biệt đầu tiên, là ai, sẽ là bao giờ
Người yêu đầu tiên, có phải là người đầu tiên ly biệt
Người yêu khác chăng với người yêu đầu tiên ly biệt?

Tôi vẫn biết người yêu đầu tiên sẽ là người đầu tiên ly biệt
Gặp mà không ly biệt, đó không phải là người yêu mà chỉ là bản thân tôi
Ly biệt mà không gặp lại, không phải là người yêu, mà là người qua đường mà thôi
Với người yêu, khi gặp nhau, ta lo ngày ly biệt, khi biệt ly ta hẹn ngày gặp lại
Đó là điều lưu lại muôn đời của tình yêu ta gặp đầu tiên và người ta ly biệt

Thế nên, không gặp đâu phải là người yêu và không có biệt ly cũng không là tỉnh ái
Khi gặp nhau, người yêu cho ta nụ cười
Khi ly biệt lại cho ta nước mắt
Nước mắt biệt ly quý hơn nụ cười gặp gỡ
Còn nụ cười gặp lại còn quý hơn nước mắt biệt ly
A, a, hỡi người yêu, bao giờ chúng ta lại có được nụ cười khi ta gặp lại

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)