Nếu sự dồn nén của tình yêu là giấc mơ
Thì sự bộc lộ của xuất thế cũng là giấc mơ
Nếu nụ cười và nước mắt là giấc mơ
Thì niềm hy vọng không đâu cũng là giấc mơ
Nếu tất cả chân lý và tồn tại là giấc mơ
Thì ta sẽ nhận được sự bất diệt từ giấc mơ của tình yêu


Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)