Em nằm trên giường thổn thức, ngủ, thức, thức, ngủ
như người canh gác ngọn đèn dầu suốt cả đêm thâu
Nếu anh đừng bỏ em mà đi, em sẽ thành ngọn đèn dầu
suốt đời canh giữ trăm năm cho anh

Em ngồi trước bàn đọc sách, nếu em muốn thì những nét chữ trong sách sẽ kể chuyện cho em, hát bài hát vui và cho em lời khuyên quý giá
Nếu anh đừng bỏ em mà đi, em sẽ trở thành cuốn sách bách khoa của sự phục tùng mà đáp lại tất cả những gì anh muốn

Em đứng trước gương soi, khi nhìn lên đôi môi đang chờ anh hôn, thì chiếc gương chân thật sẽ cười lúc em cười, nhăn nét mặt khi em nhăn nét mặt
Nếu anh đừng bỏ em mà đi, em sẽ hoá thành chiếc gương soi của tâm hồn, mà suốt đời sẻ chia sướng khổ cùng anh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)