Mưa mang trong mình đầy quyền uy và mang đến cho ta nhiều cơ hội
Mưa che phủ bầu trời, che ánh mặt trời và che mắt thế gian
Nhưng không che nổi sắc cầu vồng, sấm chớp

Anh muốn biến thành ánh chớp, cưỡi lên sắc cầu vồng
Đến bên em mà nằm gọn trong cánh tay tình yêu của em
Ngày trời mưa, anh sẽ đến nhẹ nhàng cùng với sự yên lặng của em, thì người chủ của em làm sao mà biết được

Nếu em đến trong ngày mưa, anh sẽ mang áo bằng lá sen gửi tặng em
Nếu em đến cùng chiếc áo bằng lá sen trong ngày mưa
Cũng không ai trên thế gian này biết được
Nếu em lặng lẽ đến trong mưa, dù có đem theo nước mắt của anh, cũng sẽ là điều bí mật muôn đời
Mưa mang trong mình đầy quyền uy và cho ta nhiều cơ hội

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)