Tôi đã nghe lời thuyết giáo của thầy tu
"Con đừng buộc dây xích tình yêu mà khổ ải
Hãy cắt đứt dây tình ái, thì lòng con mới được yên vui"
Thầy thuyết lý với giọng vang sang sảng
Thầy tu kia thật là dại dột
Thầy mơ mơ nào có biết đâu rằng
Dây xích tình yêu buộc vào đau, đau thật
Nhưng nếu cắt tình thì thà chết còn hơn!
Sự buộc chặt, sự nén dồn tình ái
Chính là điều giải toả tâm hồn
Sự dồn nén mở ra đại dương dào dạt
Hỡi em yêu, sợi dây tình em buộc anh còn yếu lắm!
Anh sẽ cuộn thêm vào cho chắc chắn tình anh!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)