"Tình yêu" không chỉ là tình yêu mà là tất cả niềm thương nỗi nhớ
Nếu chúng sinh là tình yêu của Thích Ca
Thì triết học là tình yêu của Kant
Nếu tình yêu của hoa hồng là giọt mưa xuân
Thì tình yêu của Mazzini là nước Ý
Tình yêu không phải là yêu mà còn là được yêu
Nếu luyến ái là tự do thì tình yêu cũng là tự do
Nhưng các bạn đã hoàn toàn tự do chưa trong tiếng tự do đẹp đẽ đó
Trong các bạn đã có tình yêu chưa?
Nếu có, đó đâu phải là tình yêu mà là cái bóng hình của chính bạn mà thôi!
Có con cừu non lạc đường về, giữa cánh đồng tắt nắng đang thương đang nhớ, trong khi tôi viết những vần thơ này!


Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)