Anh yêu em và yêu cả hạnh phúc của riêng em
Anh mong mọi người trên thế gian này đều yêu em và yêu hạnh phúc của em
Nhưng nếu có một người nào đó yêu em thật sự thì anh sẽ ghét người đó
Ghét người đó cũng là một phần trong tình yêu anh dành cho em
Nỗi khổ đau vì căm ghét con người đó lại là hạnh phúc của anh

Nếu tất cả mọi người trên thế gian này ghét em thì anh sẽ căm ghét họ biết bao nhiêu!
Nhưng nếu tất cả mọi người trên thế gian này không yêu cũng không ghét em, thì đó là điều bất hạnh không thể chịu nổi của đời anh
Nếu tất cả mọi người trên thế gian này muốn yêu em và ghét anh, thì hạnh phúc của anh không lớn hơn nữa
Điều đó có nghĩa rằng nỗi căm ghét anh của tất cả mọi người như sông Tuman càng sâu, thì niềm hạnh phúc yêu em của anh như núi Bạch Đầu, càng cao!


Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)