Hãy đến đi anh. Đây là lúc anh đến rồi
Hãy đến đi anh
Anh có biết lúc nào anh đến không?
Đó là khi em đang chờ đang đợi

Anh hãy đến vườn hoa em, anh nhé
Vườn hoa em, hoa đang nở đầy cành
Nếu ai đó đuổi theo anh, tìm đến
Anh hãy giấu mình lẩn trốn trong hoa
Và lúc đó em sẽ thành con bướm
Đậu lên hoa anh đang trốn bên trong
Và như thế anh không ai tìm thấy
Đến đi anh, đây là lúc anh đến rồi anh

Anh hãy đến vào lòng em anh nhé
Trong lòng em có lồng ngực ấm êm
Nếu ai đó muốn đuổi anh, tìm đến
Anh hãy cúi đầu giấu xuống ngực em
Ngực em đó, với anh, mềm như nước
Nhưng để chắn hiểm nguy, vì anh nó thành kiếm thép, dao vàng

Nếu ngực em có biến thành hoa tàn chân vó ngựa
Thì đầu anh vẫn không rời khỏi ngực em mà
Và như thế kẻ nào đuổi theo anh
Cũng không thể sờ tay vào anh được
Đến đi anh, đây là lúc anh đến rồi anh

Anh hãy đến vào trong lòng cái chết của em
Cái chết chuẩn bị vì anh đã sẵn tự bao giờ
Nếu có ai đó đuổi theo anh, tìm đến
Anh hãy lẩn vào đứng sau cái chết của em
Với cái chết hư vô và vạn năng là một
Tình yêu của cái chết là vô hạn vô cùng
Trước cái chết quân hạm và pháo đài là hạt bụi
Mạnh, yếu con người cũng là bạn mà thôi
Và vì thế kẻ đuổi anh không thể bắt anh được


Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)