Có một ngày tôi mơ trong thao thức
- Người yêu ở nơi đâu tôi sẽ đi gặp mặt. Hỡi quỷ thần hãy chỉ đường cho tôi đến với người yêu
- Đường mà ngươi muốn đi chính là đường mà người yêu của ngươi muốn đến. Nếu chỉ đường cho ngươi đi, thì người yêu của ngươi làm sao mà đến được
- Khi tôi đi, thì người yêu không đến cũng hề chi
- Nếu chỉ cho ngươi con đường mà người yêu muốn đến, thì người yêu sẽ đến bằng con đường khác đấy, ngươi có đi đâu mà gặp người yêu
- Thế thì hãy chỉ cho tôi và người yêu cùng một con đường
- Dù chỉ cho ngươi hay người yêu thì cũng thế mà thôi, mỗi một người đều có lối đường riêng
- Thế thì làm sao mà gặp được người yêu ly biệt
-Ta sẽ đưa ngươi đến con đường ngươi muốn đi. Hãy đi, đi không nghỉ
- Tôi muốn vậy, nhưng con đường ấy lắm đèo cao, nước sâu làm sao mà đi được
- Thế thì ngươi hãy ôm người yêu trong trái tim ngươi
Quỷ thần nói và đặt người yêu vào lòng tôi ngay lúc đó
Tôi đã ôm người yêu vào lòng không ngần ngại đắn đo
Khi cánh tay tôi đè lên làm đau lồng ngực
Thì chỉ là khoảng không nằm giữa cánh tay thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)