Thế gian bao nhiêu con đường
Trên núi có con đường đá, dưới biển có đường cho tàu
Trên không trung có đường cho trăng sao
Trên bờ sông người câu cá để lại những dấu chân trên cát
Trên cánh đồng người phụ nữ trồng rau, in dấu chân lên đám cỏ xanh...
Người ác đi theo con đường tội lỗi
Người hiền vì việc nghĩa mà bước lên cả thanh kiếm của mình
Mặt trời lặn về rặng núi đằng tây toả ánh hồng
Giọt sương mai trong trẻo lăn tròn trên cánh hoa
Nhưng trên thế gian này tôi chỉ có hai con đường
Con đường được nằm trong cánh tay em
Và con đường nằm trong lòng cái chết
Nếu không được nằm trong lòng em
Thì con đường khác là con đường còn đau khổ, hiểm nguy hơn cái chết
A, a. Ai đã định cho tôi con đường này
A, a. Trên thế gian này không phải em, thì không ai có thể cho tôi một con đường
Nhưng nếu em ban cho tôi con đường
Tại sao lại cho tôi con đường chết!


Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)