Em đợi anh đâu phải vì hẹn ước
mà vì em muốn đợi muốn chờ
Em đợi anh vì tình hơn vì sự thuỷ chung.

Người đời chế giễu em đàn bà lạc hậu
giữ mãi niềm chung thuỷ chẳng đổi thay
Nhưng em biết, em đâu phải không hiểu gì thời đại
Em cũng từng phê phán nhân sinh và lòng chung thủy
Em không giấu, không phủ nhận sự thần thánh của tự do luyến ái
Em cũng từng mơ cuộc sống siêu nhân cùng quy luật tự nhiên

Nhưng rồi, vạn sự muôn tình em muốn làm, nói theo em
Em chờ anh trong đơn côi lớn dậy
nếm trải khó khăn mà trưởng thành
Lòng chung thuỷ của riêng em là "tự mình chung thủy"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)