Con chim quyên kêu hoài
Kêu, kêu hoài kiệt sức
Kêu đến dòng máu chảy

Hận ly biệt phải đâu
Chỉ một mình chim quyên
Tôi muốn kêu không được
Hận kém gì đỗ quyên

Con chim quyên thề nguyền
Nhìn tôi không chốn về
Mà kêu lên "quốc, quốc"
"Bất quy, bất, bất quy"


Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)