Chơi đàn hạc dưới trăng để quên được chăng sầu muộn
Nhưng mới dạo khúc nhạc đầu nước mắt đã che mờ phía trước
Đêm trở thành mênh mông, dây đàn hạc biến thành bảy sắc cầu vồng
Khi tiếng hạc bổng trầm, trầm bổng
Em nhún nhảy dây đu theo dây đàn lên xuống
Khi tiếng cuối cùng theo gió biến vào bóng cây sồi
Em thẫn thờ nhìn anh nhắm đôi mắt xa xôi
A, a, em đang theo tiếng đàn tan biến đâu đâu
Và mắt nhắm xa xăm trong tiếng đàn trầm bổng


Đàn hạc là loại đàn 6 dây
Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)