Biệt ly là sáng tạo của cái đẹp
Cái đẹp của biệt ly đâu có nằm trong ánh bình minh vô vị của ban mai
Đâu có nằm trong màn lụa màu đen không tơ dệt của ban đêm
Cũng không phải trong sinh mệnh vĩnh cửu của bất diệt
Cũng đâu phải trong bông hoa xanh ngắt của bầu trời không một vần thơ
Hỡi người tôi yêu nếu không có ly biệt, tôi đâu có thể chết trong nước mắt rồi lại hồi sinh trong tiếng cười
Ôi! Biệt ly, biệt ly...
Sự tuyệt mỹ là sáng tạo của biệt ly


Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)