Điều tốt đẹp càng nhiều càng quý
Nhưng tình yêu của em đâu phải cần nhiều
Anh và em tình yêu đôi lứa
Chỉ hai ta biết được mà thôi
Nếu muốn đo tình yêu
Chỉ cần đo khoảng cách
Ta càng xa nhau tình yêu càng thêm nặng
Nếu gần nhau sẽ phai nhạt hơn nhiều
Nhưng có lẽ nếu tình yêu ít ỏi
Sẽ trở thành chế giễu, cười anh
Nhưng yêu nhiều cũng là điều khổ hạnh
Sẽ làm anh càng khóc nhiều hơn

Có ai đó rằng càng xa càng nhạt
Rằng tình yêu theo khoảng cách tàn phai
Nhưng khi em đi rồi, nếu tình yêu xa nhạt
Thì ngày ngày điều gì làm anh khóc
Đó là gì, nếu không phải tình yêu!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)