Trời cớ sao lạnh lẽo? Đêm biết ngủ sao đây?
Nào nơi chăn ngọc, gối uyên ương? Sao chàng phải lạnh lẽo?
Đêm nay gặp hàn vũ, Xin sưởi ấm chàng hết nỗi giá băng.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)