Trong những ngón tay tuyệt diệu của anh
Em chỉ là một cái run
Trong hơi ấm bờ môi em khẽ chạm
Em là lá cây nhẹ hát trong lùm

Huơng thơm chọc tức em
bảo rằng anh tồn tại
Hương thơm chọc tức em
ngáng ngã đêm
Trong những ngón tay anh tuyệt diệu
Em
chùm ánh sáng

Em cháy lên bằng những vầng trăng xanh
Trên một ngày tối trời đã chết
Và bỗng dưng anh biết
Đôi môi em hồng tươi
- máu ứ trào lên vị mặn -


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)