Tôi như vì sao
bất cứ lúc nào
cũng sẵn sàng
lao vào vũ trụ

Tôi như quả dưa chín
sẵn sàng vỡ tung
dâng lòng mình mùa hạt

Tôi như con chim bị thương
trong cơn hấp hối
lấy mỏ rỉa cánh mình
ngỡ ngàng vì sao cánh nhẹ

Tôi như ánh mặt trời
trên nắm đấm cửa màu đen
mở vào vũ trụ


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)