Tình yêu là ngọn lửa sà vào ngôi nhà tranh
Là một cái hôn cắn sâu vào mái
Là sấm sét yêu những ngọn cây cao
Là nước bị cầm tù được gió chẳng bao giờ no tự do giải thoát
Là tóc của cây thông được bàn tay ve vuốt
hát vang một bài ca dễ thương cuồng loạn
Là người chết đuối chới với chém tay vào mặt sóng

Tình yêu ban nụ cười cho mặt trời đã tắt
Nằm dài trên bờ khóc
không chịu lau khô nước mắt
cho tới khi những người thất tình
chôn nó vào trong đất
bằng một ngọn lửa


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)