Bạn hỏi vì sao ma thuật của những con số cuốn hút tôi
Tôi muốn thể hiện sự bất tận của nỗi nhớ, tình yêu bằng số

Tôi muốn tình yêu đông lại
trong pha lê của số
Ngày trượt trên tình yêu
như mặt trời trượt trên kim cương

Tôi muốn tình yêu vô biên
không nhiễm sự lãng quên
không thêm
một lần là tình yêu, nỗi nhớ


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)