Nếu anh muốn giữ em
(anh hãy nhìn em bỏ đi đây)
Thì hãy chìa tay ra
Bởi hơi ấm bàn tay anh
có thể còn níu được em ở lại
Nụ cười có đặc tính của nam châm
Và cả lời
Nếu anh muốn giữ em ở lại
Xin hãy gọi tên em
Thính giác có giới hạn ngặt nghèo của tự nhiên
Và vòng tay ngắn hơn nhiều so với dòng ánh sáng
Nếu anh muốn giữ em thì phải nhanh lên
Hãy hét lên, bởi nếu không tiếng anh sẽ không thể nào tới em được nữa
Em xin anh
Hãy lẹ lên
Bởi em sẽ ra đi khi không người cản lại
Và dù anh có rủa nguyền
Có lấy tay băm vằm mặt đất
Dù anh có viết tên em đã nhạt mờ trên cát
Thì cũng chẳng để làm chi
Nếu anh muốn giữ em
(anh hãy nhìn em đang ra đi)
Thì hãy chìa tay ra
Hãy phả mạnh vào môi em hơi thở
(người ta vẫn cứu người bằng cách đó)

Em không hy vọng gì nhiều
Bởi em đã cô đơn đằng đẵng
Song anh hãy làm điều em dặn
Em xin anh
Để cho anh
Chứ không phải cho mình


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)