Liệu thế giới có chết đi một chút
Khi mà tôi chết không?

Tôi ngắm nhìn
Thế giới
mặc chiếc áo cổ lông chồn
đang đi

Chưa bao giờ tôi nghĩ
mình là một sợi lông trên chiếc áo kia
Tôi luôn ở đây
Còn thế giới đằng kia

Tuy vậy
Thật dễ chịu nghĩ rằng
Thế giới sẽ chết đi một chút
Khi mà tôi chết


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)