Hôm qua tôi làm thơ
Cũng như hôm nay phát những cái hôn
Những cái hôn ngày một rẻ
Những bài thơ ngày càng hiếm hoi

Tôi chỉ còn làm thơ vào khi
Màu của hoa làm tôi rớm máu
Hoặc lúc con dơi
đập vào má tôi
trong một đường đêm bay vội

Hôn cả bốn mùa là tôi
Tôi hôn
những sinh viên
nhà thơ
thầy thuốc
những người tôi gặp tình cờ

Sau đó người ta lại làm thơ
về chuyện ấy
giống như tôi ban phát những cái hôn
hàng nắm
vội vàng
vô thức...


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)