Hỡi con chim của trái tim tôi
Đừng buồn
Tôi sẽ bón cho em một hạt niềm vui
Em sẽ tươi lên

Hỡi con chim của trái tim tôi
Đừng khóc
Tôi sẽ bón cho em một hạt dịu êm
Em sẽ bay lên

Hỡi con chim của trái tim tôi
Với đôi cánh rã
Đừng giãy giụa
Tôi sẽ bón cho em một hạt chết
Em sẽ ngủ ngon


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)