Lá ơi
bằng màu xanh
hãy chở che tôi
tôi là thân cây thu trần trụi
lạnh run

Nước ơi
hãy trào tuôn
tôi là hạt cát khô sa mạc
gió đang giơ tay xua lùa

Ẩn trong lời
như mạch nước ngầm dưới bóng cây
em đang đứng trước anh
Hỡi mặt trời của em
hãy sưởi ấm hồn em tê lạnh


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)