Nàng tiên là hàng xóm của tôi
Chuyên đi canh giấc ngủ cho người
Hay về muộn
Tôi nghe tiếng bước chân lên cầu thang rất nhẹ
Và tiếng nàng giấu đôi cánh đi

Sáng ra
Đứng trước cửa nhà tôi
Khi cửa đã mở rồi
Nàng bảo:
Đêm qua
Cửa sổ nhà em
Đèn lại cháy thâu đêm.


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)