Giá như em có nhiều sự tồn sinh
như những quả bóng bay sặc sỡ
trong tay người đàn ông kia

Em sẽ thả hết chúng lên trời
cho vương vào mây
vào gió
vào cánh chim bay

Em sẽ để lại cho mình
một quả
màu xanh
như lá
như ngọn cỏ
như mắt anh
thật gần


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)