Em cắt trái cam nỗi đau
Chia cho môi anh
Như người khát chia nước
Người đói xẻ bánh mì

Em nghèo
chỉ có tấm thân
có đôi môi cắn chặt nhớ mong
đôi tay như lá thu chờ rụng

Em cắt trái cam nỗi đau
thành hai nửa
thật bằng
Em chia cho môi anh
hạt đắng


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)