Trái đất này đầy sự cô đơn
Chỉ trừ nụ cười anh một thoáng

Đại dương này đầy sự cô đơn
Sự dịu dàng của anh
như cánh chim lạc trên biển cả

Bầu trời này đầy sự cô đơn
Chỉ trừ một thiên thần
có đôi cánh nhẹ như lời anh nói


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)