Em yêu anh đến mức tôn thờ
Anh thấy đó
Em yêu cả khuỷu tay mình
Bởi có lần nó đã thuộc về anh

Rõ ràng là có thể
chia tay với một gia sản
đích thực là quý nhất
ra đi không chút tơ bòng

Rõ ràng là có thể
ở lại
hút sâu
trong lòng đất lạnh


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)