Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2008 01:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/07/2020 09:56

“Oczekiwanie jest naszą porą...”

ocze­ki­wa­nie jest na­szą porą
a naj­le­piej cze­kać na cie­bie
tyle wie­czo­rów
za­kwi­tło na ro­ze­śmia­nym nie­bie

je­ste­śmy tacy sami
trzy­ma­my się za ręce
i na­wet kot pod pie­cem za­milkł
i słu­cha jak pada deszcz

plusz­czą kro­ple - to two­je nogi
idziesz do mnie przez zło­te ka­łu­że
twarz co zmo­kła - sca­łu­ję deszcz
chodź chodź

w moje ręce cie­płe
w moje ręce ocze­ku­ją­ce
w moje usta za­chłan­ne
jak deszcz

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Đợi chờ là thời khắc của đôi ta
Tốt nhất là chờ anh
Đã bao chiều
nở hoa trên bầu trời tươi rói

Chúng mình vẫn như xưa
tay cầm tay
Cả chú mèo cũng thu mình nằm bên bếp lửa
nghe ngoài trời mưa rơi

Bì bõm mưa rơi
Đó là tiếng bước chân anh
lội qua những vũng nước vàng
đến với em
mặt anh ướt sũng

Em hôn mưa
Hãy lại đây
lại đây
rơi vào tay em ấm nóng
rơi vào tay em đợi mong
rơi vào môi em khát vọng
như mưa


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Ba Lan

ocze­ki­wa­nie jest na­szą porą
a naj­le­piej cze­kać na cie­bie
tyle wie­czo­rów
za­kwi­tło na ro­ze­śmia­nym nie­bie

je­ste­śmy tacy sami
trzy­ma­my się za ręce
i na­wet kot pod pie­cem za­milkł
i słu­cha jak pada deszcz

plusz­czą kro­ple - to two­je nogi
idziesz do mnie przez zło­te ka­łu­że
twarz co zmo­kła - sca­łu­ję deszcz
chodź chodź

w moje ręce cie­płe
w moje ręce ocze­ku­ją­ce
w moje usta za­chłan­ne
jak deszcz

Chưa có đánh giá nào
Trả lời