Tôi vừa viết một từ
lại thêm một tưởng niệm
tôi già thêm một từ
hai
ba
già thêm một bài thơ

già thêm là gì?

Trong trừu tượng
cái người ta gọi là lịch sử
Họ dành cho tôi một khung hẹp
từ đây - tới đây
Tôi lớn lên

Trong trừu tượng
cái người ta gọi là kinh tế
Họ ra lệnh cho tôi: sống

Trong trừu tượng
cái người ta gọi là thời gian
Tôi lạc
mò mẫm
và mò mẫm

Trong bảo tàng Metropolitan
phòng bày tượng Ai Cập
đá cười bằng môi phụ nữ


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)