Đây là chuyện về một con chim bồ câu
Đậu xuống vai tôi, từ trên cao tít bầu trời
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đáp xuống
Từ những mái nhà của thành phố ban ơn và thương cảm

Chúng tôi cùng lặng im bên nhau
Cả một giờ lâu và giữa chúng tôi là gió
Tôi muốn nói với chim
Ngây thơ, hỡi chim bồ câu ngây thơ!

Em đã tìm được một nơi ngơi nghỉ!
Đây là chuyện một con chim bồ câu
Đã đáp xuống vai tôi ấm nóng
Trắng tinh, ấm nóng

Thế là đôi môi tôi đã hôn khẽ
Và cánh chim bỗng hoá đỏ hồng


Nguồn: Thơ I-xra-en đương đại, NXB Văn học, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)