Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2014 21:57

Thế là mình vụt qua nhau
Vườn mơ ứa trổ đôi câu thơ buồn
Ừ thôi! Nước đã cạn nguồn
Ừ thôi! Cứ mặc chiều buông xuống đời
Tôi về gối mộng biển khơi
Nằm nghe sóng vỗ ru lời tháng năm
Thu Phong ơi! Bến cát lầm
Thời gian xiêu đổ
chưa cầm lòng đau
Thế là mình thất lạc nhau
Đã không chờ trước, hẹn sau nữa rồi
Bóng chim bay khuất nương, đồi
CÒn tôi ngồi ngắm tình tôi
lỡ làng...


Nguồn: H. Man, Những mảnh tình rời (thơ), NXB Văn học, 2013