Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 07/12/2014 15:11

Mỗi câu thơ
một cánh hoa
Thắm ơn bùn đất ao nhà ngát hương
Vàng lên trong nắng trong sương
Em kiêu sa giữa mười phương đất trời
Sá chi miệng tiếng cuộc đời
Dẫu bùn tanh cũng là nơi sinh thành...


Nguồn: H. Man, Trong miệt mài tôi quên (thơ), NXB Văn học, 2014