Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 08:10

Chừng đã nhiều năm không gặp
Một, hai tóc vướng mây bay
Mùa xuân xui người vội vã
tìm thăm lúc cuối chân ngày

Bạn vốn là người hay rượu
mời nhau chút vị quê hương
trong veo mắt người Bàu Đá
nồng nồng hơi đất mưa sương

Chén mừng cái duyên hạnh ngộ
ly chia những nỗi đau đời
con sông nghiêng về tuổi nhỏ
mỏi mòn bao cuộc đầy vơi

Trong xương ngùi ngùi hơi rượu
say từ cái thuở xa xanh
bạn rót bao lần Bình Định
chếnh choáng chiều mưa Cẩm Thành...


Nguồn: H. Man, Mưa mùa bất chợt (thơ), NXB Văn học, 2010