Nõn nà em giữa đêm sương
Mãn khai - thanh thoát mùi hương ngạt ngào
Như chừng hẹn với trăng, sao
Phút linh cầu
mất
em vào tịch nhiên...


Nguồn: H. Man, Trong miệt mài tôi quên (thơ), NXB Văn học, 2014