Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2017 13:46

Mưa từ phía núi mưa về
Em từ phía mộng mà thê thiết lời
Phải lòng chiếc lá khô rơi
Đã nghe thu nhuốm một trời vàng phai
Lặng trong lời gió than dài
Một mai mai một bóng ai... ngó chừng
Phố phường bỏ phía sau lưng
Mưa đan rối mặt trên từng từng cây
Quạnh hiu ai bỏ chốn nầy
Để
Xao xác nhớ
để
ngây ngây buồn
Mưa từ phía núi - mưa nguồn -
Từ em giọt nhỏ...
mà buông buốt lòng


Nguồn: H. Man, Vàng phai một thuở (thơ), NXB Văn học, 2016